menu
Afeer Winschoten
  • Garst 6
  • 9673 AE Winschoten
  • (0597) 453 666

Wij zijn afeer

Afeer is dé matchmaker van Oost-Groningen tussen werkzoekenden die een beroep op de Participatiewet doen, en werkgevers. We leveren talentvolle werkzoekenden die eventueel vooraf bijgeschoold worden aan werkgevers in de regio die graag maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. Die sociaal gedreven zijn en het verschil willen maken. Die samen met ons kansen willen zien en grijpen. Afeer gelooft dat een duurzame verbinding tussen werkzoekende en werkgever leidt tot een win-winsituatie: de een kan zijn talenten inzetten en krijgt toekomstperspectief en de ander maakt maatschappelijke winst.

Vacatures

Wij hebben momenteel een vacature voor een stagiair planner-werkvoorbereider (klik hier).

Waar komt Afeer vandaan?

Afeer is afgeleid van het Groningse woord affeer, dat staat voor ‘zakendoen’ en ‘baan’. Het woord ‘affeer’ wordt nog steeds gebruikt om het woord beroep mee aan te geven in Oost-Groningen. Het Franse woord affaire heeft dezelfde betekenis: beiden stammen af van het Latijnse ad facere, oftewel doen. Een hele toepasselijke naam voor ons, omdat we werkzoekenden graag aan een baan willen helpen en langs deze weg ook zakendoen met ondernemers! De plusjes uit ons logo staan voor de verschillende vormen van waarde die wij willen leveren. Aan werkgevers en werkzoekenden. Omdat wij geloven dat werk van waarde is.

Over Afeer

Missie

Afeer ziet het als haar missie om een duurzame koppeling te maken tussen werkgevers en werkzoekenden. Er zijn mensen die werk zoeken, en er is werk dat mensen zoekt. Wij zorgen dat ze elkaar vinden. Door beide partijen goed te leren kennen en te weten wat ze willen, nodig hebben en kunnen maken wij uiteindelijk de juiste match. Zo maakt Afeer werk van waarde.

Participatiewet

Afeer is het werkbedrijf van de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde. Voor de uitvoering van de Participatiewet werken de 3 gemeenten samen in de vorm van een zogenoemde Gemeenschappelijke Regeling, meestal afgekort tot GR. Om deze taak uit te voeren hebben de GR-gemeenten een Algemeen en een Dagelijks Bestuur gevormd. Het bestuur heeft op haar beurt weer een groot deel van haar taken gemandateerd aan de algemeen directeur.

Het Algemeen en Dagelijks Bestuur van Afeer

Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door 5 leden uit Oldambt, 3 leden uit Pekela en 2 leden uit Westerwolde. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door 1 vertegenwoordiger uit elk van de 3 gemeenten. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur worden in verband met corona voorlopig digitaal gehouden. In 2021 vergadert het Algemeen Bestuur op 17 februari, 27 mei, 8 juli, 16 september en 17 november.

Agenda 27 mei (15.30 – 16.30 uur)

  • Opening
  • Vaststellen agenda
  • Vaststellen notulen 17 februari 2021
  • Kwartaalrapportage – 1e kwartaal 2021
  • Mededelingen
  • Rondvraag
  • Sluiting

Benieuwd naar aanvullende informatie over Afeer, bekijk onze jaarrekening.

Onze locaties

Afeer heeft locaties in Winschoten, Blijham, Vlagtwedde en Pekela.

Alle locaties

Hoofdkantoor

Afeer druk & print

Afeer

Management

Johan van Dam

algemeen directeur

Otto Albeda

manager bedrijfsvoering

Gina Olthoff

manager dienstverlening

Jeroen van der Woude

manager werkleerbedrijf

Gerelateerde verhalen

Meer weten over Afeer

Wij zijn bereikbaar van 7.30 tot 16.30 uur (ma t/m do) en van 7.30 tot 15.00 uur (vr) via tel. (0597) 453 666.

contact

Afeer heeft maatregelen getroffen inzake corona, meer informatie op deze speciale pagina.

Hoe kunnen we helpen?

Hoe kunnen we helpen?

Klik om gemarkeerde tekst te luisteren