Selecteer tekst op de pagina om deze te beluisteren.

Veelgestelde vragen over corona

Lijst van veelgestelde vragen en antwoorden voor medewerkers van Afeer

Een paar woorden vooraf

Afeer is steeds open gebleven op alle werksoorten en locaties. Uiteraard volgt Afeer de richtlijnen van het kabinet, het RIVM en de GGD. Houd voor het laatste nieuws IntrAfeer, de tv-schermen in de kantines en de website van Afeer in de gaten.

Wat verandert er per 12 mei 2020?

Het kabinet heeft besloten dat als het veilig kan iedereen, ook de risicogroepen, weer aan het werk kunnen. Bij Afeer hebben we de maatregelen en RIVM-normen nu goed ingevoerd en zijn (de meeste) werkplekken coronaproof. Leidinggevenden zullen met hun team werkafspraken maken en contact leggen met collega’s die nog thuis zijn op code 80. We zullen in het bedrijf waarschijnlijk wel voor langere tijd anders blijven werken. Denk aan gespreide pauzes, verminderde dienstverlening in de kantines en beperking van groepsvorming. De verruiming van de maatregelen zijn onder voorbehoud: alleen als het veilig kan! Ook als het kabinet besluit tot strengere maatregelen, zullen wij die volgen.

Wat voor invloed heeft corona op het personenvervoer?

Voorlopig en tot nader order houden we maximaal 2 personen per voertuig aan. Met Connexxion vindt veelvuldig overleg plaats en bij wijzigingen zullen we daarover informeren.

Hoe bereidt Afeer zich voor op de 1,5-metersamenleving?

Het lijkt steeds duidelijker te worden dat we ons erop moeten voorbereiden dat we voor langere tijd met de coronamaatregelen moeten gaan werken. Het kernteam corona van Afeer heeft daarom een denktank in het leven geroepen: de Taskforce Post Corona. Deze Taskforce Post Corona gaat voorstellen doen aan het MT voor een veilig werkomgeving. Het MT neemt de beslissingen, waar nodig uiteraard in overleg met de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad is vertegenwoordigd in de Taskforce Post Corona.

Ik ben verkouden en/of grieperig, wat moet ik doen?

Blijf thuis, ook bij milde klachten. Denk aan je eigen gezondheid en die van je collega’s. Ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Milde klachten zijn: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en lichte hoest en verhoging tot 38 graden. Meld je af bij je leidinggevende.

Heb je ernstige klachten? Zoals koorts (meer dan 38 graden) en je hoest of ademt moeilijk? Bel dan met je huisarts. Houd ook contact met je leidinggevende.

Ben je niet (meer) verkouden, heb je al 24 uur geen koorts en griepverschijnselen, meld je dan gewoon weer op het werk.

Ik heb geen gezondheidsklachten, kan ik dan werken?

Als je gezond bent en je hebt geen griep- of verkoudheidsklachten, dan kun je gewoon aan het werk.

Mag ik blijven thuiswerken?

Afeer doet er alles aan om het werken zo veilig mogelijk te maken. Op alle ruimtes staat aangegeven hoeveel mensen er maximaal tegelijk aanwezig mogen zijn, er zijn desinfectiemiddelen etc. In principe geldt dat iedereen zoveel mogelijk weer “op kantoor” komt. Heb je vragen over jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met het MT-lid waar jouw afdeling onder valt.

Hoe zit het met de ploegenregeling?

Vanaf 16 maart hebben we 2 weken in ploegen gewerkt. Dit was vooral om de afstand van 1,5 meter en de hygiënemaatregelen goed te kunnen handhaven. Vanaf 30 maart hebben we de ploegenregeling weer afgeschaft.

Wat als we niet veilig kunnen werken?

De leidinggevende zal samen met de KAM-coördinator de afdeling zo inrichten dat iedereen onder goede omstandigheden en op veilige afstand van elkaar kan werken. Is dat (nog even) niet mogelijk, dan kan het zijn dat er op bepaalde afdelingen nog met een lagere bezetting wordt gewerkt.

Ik ben gedetacheerd. Wat geldt voor mij?

Voor de gedetacheerden gelden de richtlijnen van de inlener. Als je in een groep gedetacheerd bent, ga naar je werkleider. Ben je individueel gedetacheerd, ga dan naar jouw contactpersoon bij het bedrijf waar je gedetacheerd bent of vraag je detacheringsconsulent.

Mijn kinderen zijn thuis, wat nu?

Kun je niet naar het werk komen omdat je kinderen thuis zijn, overleg dan met je leidinggevende wat voor jou en Afeer de beste oplossing is

Kunnen afspraken en bijeenkomsten doorgaan?

De grotere bijeenkomsten worden in ieder geval afgelast. Voor andere afspraken geldt dat deze kunnen doorgaan onder de volgende voorwaarden:

 • Probeer overleg zoveel mogelijk op afstand te doen, bijv. via Microsoft Teams.
 • Heb je wel (noodzakelijk) overleg, houd je dan aan een onderlinge afstand van 1,5 meter. Ventileer de vergaderruimtes goed.
 • Probeer, mede afhankelijk van de grootte van de vergaderruimte, het aantal mensen waarmee je om tafel zit te beperken tot maximaal 10.

Hoe zit het met reizen tussen de verschillende locaties van Afeer?

Probeer het reizen tussen de verschillende locaties van Afeer te beperken en gebruik bij binnenkomst op een locatie altijd even wat handgel. Dat staat bij de ingang.

Wat als ik of een huisgenoot van mij besmet blijkt te zijn met corona?

Meld het direct aan je leidinggevende en blijf thuis! Leidinggevenden melden het direct bij een MT-lid (Jeroen van der Woude, Otto Albeda of Gina Olthoff).

Ik kan niet naar mijn werk komen, wat nu?

 • Ben je ziek/grieperig of verkouden? Blijf thuis, ook bij milde klachten. Meld je af bij je leidinggevende.
 • In sommige functies kun je thuiswerken. Overleg dit met je leidinggevende.
 • Kun je door huiselijke omstandigheden niet naar je werk komen, overleg dan met je leidinggevende wat voor jou en Afeer de beste oplossing is.

Hebben de coronamaatregelen invloed op betaling van salaris en vakantiegeld?

Nee, Afeer betaalt gewoon je salaris en je vakantiegeld of IKB (Individueel Keuze Budget), net als andere jaren. Als je je IKB uitbetaald wilt hebben, vul je dit in in Afas.

Wat als de situatie verandert?

Als algemene richtlijn geldt: als de situatie bij Afeer verandert, dan hoor je dat van Afeer. Ga niet in op geruchten en aannames, baseer je op feiten. Het kernteam corona overlegt regelmatig en bekijkt de situatie ieder keer weer opnieuw.

We volgen de richtlijnen van het kabinet, het RIVM en de GGD. Houd de website van Afeer, de tv-schermen in de kantines en IntrAfeer in de gaten voor het laatste nieuws.

Wat zijn de hygiënevoorschriften ook alweer?

 • Was je handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Blijf thuis als je ziekt bent of als iemand in je gezin ziek is
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen
 • Geen handen schudden
 • Vermijd contact met personen die ziek zijn
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar

Vragen?

Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met je leidinggevende/werkleider. Je leidinggevende blijft je 1e aanspreekpunt binnen Afeer.

Leidinggevenden kunnen hun vragen stellen aan het kernteam. Dit kernteam bestaat uit Johan van Dam, Otto Albeda, Gina Olhtoff, Jeroen van der Woude en Jurrie Nieboer.

 

Click to listen highlighted text!