Selecteer tekst op de pagina om deze te beluisteren.

Vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis te Pekela. In 2019 vergadert het Algemeen Bestuur op de volgende data:

  • 27-2
  • 13-5
  • 11-7
  • 9-9
  • 18-11

De agenda van de vergadering wordt ongeveer een week van tevoren bekendgemaakt.


De eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van Afeer is op 13 mei 2019 om 10.00 uur.

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Vaststelling notulen d.d. 27 februari 2019

4. Mededelingen

5. Kwartaalrapportage 2019-1e kwartaal

6. Investeringsruimte

7. Rondvraag

8. Sluiting

Click to listen highlighted text!