Selecteer tekst op de pagina om deze te beluisteren.

Vergaderingen

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar en vinden circa twee á drie keer per jaar plaats.  In 2018 vergaderde het algemeen bestuur op 6 februari en 12 juli en staat er nog een vergadering gepland op 11 oktober. De agenda van de vergadering wordt ongeveer een week van tevoren bekendgemaakt.


Secretariaat Algemeen Bestuur, Garst 6 –  9673 AE Winschoten
Postbus 117 –  9670 AC Winschoten
Telefoon: 0597-453602 E-mail: aukje.vanderlei@afeer.nl

Winschoten, 4 oktober 2018

Aan de leden van het Algemeen Bestuur,

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 11 oktober 2018 om 10.00 uur.  De vergadering zal worden gehouden op het gemeentehuis van Pekela (raadszaal).

Met vriendelijke groet,

K. Swagerman
Voorzitter Algemeen Bestuur


Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda

3. Notulen d.d. 12 juli 2018 (bijlage)

4. Begrotingswijziging 2018 en begroting 2019***

(Begroting en zienswijzen ter besluitvorming)

5. Voorstel statutenwijziging GR*** (bijlage ter besluitvorming)

6. Aanstelling directeur*** (bijlage ter besluitvorming)

7. Financiële verordeningen*** (bijlagen ter besluitvorming)

8. Deelneming GRD BV*** (bijlagen ter besluitvorming)

9. Rondvraag

10. Sluiting

Vergaderquorum en stemverhouding

  1. De eerste twee aangewezen algemeen bestuursleden van elk der deelnemende gemeente hebben, op aangewezen onderwerpen (aangeduid met AB* in de bij de gemeenschappelijke regeling behorende bijlage) een enkelvoudig stemrecht. De overige algemeen bestuursleden hebben op deze onderwerpen geen stemrecht. Op deze onderwerpen wordt een besluit genomen op basis van meerderheid van stemmen.
  2. Ieder algemeen bestuurslid, of de plaatsvervanger heeft, op aangewezen onderwerpen (aangeduid met AB** in de bij de gemeenschappelijke regeling behorende bijlage) een enkelvoudig stemrecht. Op deze onderwerpen wordt een besluit genomen op basis van meerderheid van stemmen.
  3. De eerste twee aangewezen algemeen bestuursleden van elk der deelnemende gemeente hebben, op aangewezen onderwerpen (aangeduid met AB*** in de bij de gemeenschappelijke regeling behorende bijlage) een enkelvoudig stemrecht. De overige algemeen bestuursleden hebben op deze onderwerpen geen stemrecht. Op deze onderwerpen wordt een besluit genomen op basis van unanimiteit van stemmen.
Click to listen highlighted text!