Selecteer tekst op de pagina om deze te beluisteren.

Vergaderingen

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar en vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis te Pekela. In 2019 vergadert het algemeen bestuur op de volgende data:

  • 27-2
  • 13-5
  • 11-7
  • 9-9
  • 18-11

De agenda van de vergadering wordt ongeveer een week van tevoren bekendgemaakt.


Hier volgt de agenda van de eerst volgende vergadering.

Agenda van de vergadering van het algemeen bestuur van Afeer d.d. 27 februari 2019 om 13.00 uur

1.Opening

2.Vaststelling agenda

3.Vaststelling notulen vergadering d.d. 11 oktober 2018

4.Mededelingen

 

Onderwerpen ter besluitvorming

5.Voorlopig resultaat 2018 inclusief opname voorzieningen

6.Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Afeer per 1 februari 2019

 

7.Rondvraag

8.Sluiting

Click to listen highlighted text!