menu
Afeer Winschoten
  • Garst 6
  • 9673 AE Winschoten
  • (0597) 453 666

Agenda bestuur

Agenda Algemeen Bestuur Afeer

Datum 16-09-2020
Tijd 11:00 – 12:00
Locatie Halte Democratie, Havenkade-west 1, Winschoten
Voorzitter Giny Luth

1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Vaststellen notulen d.d. 1 juli 2020

Ter vaststelling
4 Mededelingen
5 Tweede kwartaalrapportage 2020 (inclusief impactanalyse corona)

Ter vaststelling
6 Rondvraag
7 Sluiting

Afeer heeft maatregelen getroffen inzake corona, meer informatie op deze speciale pagina.

Hoe kunnen we helpen?

Hoe kunnen we helpen?

Klik om gemarkeerde tekst te luisteren